Reference

Klijent Obim Radova Godina

BOREALIS L.A.T. DOO Beograd

‣   Prevoz veštačkog đubriva kamionima kiperima za potrebe naručioca 55.000 t 2020

China Energy Engineering Group Tianjin Electric Power Construction Co. Ltd, Ogranak Beograd

‣   Angažovanje građevinske mehanizacije i vozila na izvođenju radova na izgradnji rudnika Čukaru Peki u Boru 2020

CHINA RAILWAY 21ST BUREAU GROUP CO. LTD ogranak Beograd

‣   Angažovanje građevinske mehanizacije i vozila na izvođenju radova na izgradnji brze pruge Beograd-Stara Pazova 2020

ENERGOGROUP doo Beograd

‣   Angažovanje građevinske mehanizacije i vozila na izvođenju radova na izgradnji fabrike Kyungshin Cable Europe u Smederevskoj Palanci 2020

DM INVEST doo Smederevska Palanka

‣   Izvođenje zemljanih radova na izgradnji magistralnog gasovoda "Turski tok" deonica 5, opština Žabari, KO Porodin - kompresorska stanica 20 ha 2019-2020

DM INVEST doo Smederevska Palanka

‣   Izvođenje zemljanih radova na izgradnji transportnog gasovoda (interkonektora) od granice sa Bugarskom do granice sa Mađarskom na deonici II (km 150 - km 195) 45 km 2019

HBIS GROUP SERBIA IRON & STEEL d.o.o. Beograd

‣   Zakup vozila i mehanizacije (utovarivači, bageri, valjci, vozila) 1.780 h 2017-2018

Vlado Baumaschinen d.o.o. Surčin (HESTEEL SERBIA IRON & STEEL d.o.o. Smederevo i Železara Smederevo d.o.o.)

‣   Prevoz mix i konvertorske troske 92.000,00 t 2017

EMPORIO TEAM d.o.o. Beograd (Grad Smederevo)

‣   Uređenje i revitalizacija puteva na teritoriji seoskih mesnih zajednica grada Smedereva 14,1 km 2016
‣   Uređenje i revitalizacija puteva na teritoriji seoskih mesnih zajednica grada Smedereva 19,0 km 2017
‣   Uređenje i revitalizacija puteva na teritoriji seoskih mesnih zajednica grada Smedereva 19,0 km 2018

E-M Times d.o.o. Lipe (HARSCO METALS d.o.o. Smederevo)

‣   Prevoz B i C scrapa 37.332,80 t 2018
‣   Utovar i prevoz VP troske 23.654,32 t 2018
‣   Angažovanje građevinske mehanizacije i vozila po satu (utovarivača, bagera, grejdera, valjka i kamiona kipera) 513 h 2018

JKP ZELENILO I GROBLJA Smederevo

‣   Zakup vozila i mehanizacije za rad zimske službe 2017-2018

DUNAV A.D. Bačka Palanka

‣   Najam mehanizacije za izvođenje radova na rekonstrukciji rečnog korita i nasipa reke Jasenice (vibro valjak, kamioni kiperi, bageri, kombinovana mašina) 2017

FARM FRUIT RS d.o.o. Ritopek

‣   Izrada platoa za težak saobraćaj 2.150,00 m2 2017

LEON d.o.o. Ub

‣   Izvođenje radova na iskopu, utovaru i prevozu materijala na otkrivci i razastiranju na deponiji za potrebe izgradnje autoputa E763 Beograd - Južni Jadran, sektor Obrenovac-Ub 176.800,00 m3 2016

Construcciones RUBAU ogranak Beograd

‣   Zakup mehanizacije za izvođenje radova na izgradnji autoputa E80 deonica Čiflik-Pirot (istok) LOT1 - put i mostovi od Čiflika do Staničenja
‣   Buldozera CAT D8N 600 h 2015
‣   Bagera HYUNDAI R320 NLC-7A 630 2015
‣   Bagera točkaša O&K MH5 Compact 620 2015
‣   Buldozer CAT D8H 450 h 2015
‣   Bager točkaš O&K MH5 Plus 480 h 2015
‣   Grejder FA FRISCH 145 470 h 2015
‣   Kamioni kiperi 450 h 2015

“ŽELEZARA SMEDEREVO” d.o.o. Radinac

‣   Zakup mini-bagera 352 h 2015
‣   Zakup vibro valjka 140 h 2015

ELEKTROPRIVREDA SRBIJE, OGRANAK TE KO “KOSTOLAC” d.o.o. – Kostolac

‣   Angažovanje bagera na PK Drmno, na površinskom održavanju 2.000 h 2015
‣   Zemljani i montažni radovi na izgradnji deponije gipsa 98.000,00 m3 2017

“RATKO MITROVIĆ – NISKOGRADNJA” D.O.O. Novi Beograd

‣   Angažovanje Dampera na prevozu peska za igradnju obilaznice oko Beograda Severna tangenta 256.140,00 m3 2012-2013
‣   Angažovanje Kamiona kipera na prevozu peska za igradnju obilaznice oko Beograda Severna tangenta 20.200,00 m3 2014
‣   Angažovanje Buldozera TG 220B (3 kom) na igradnji obilaznice oko Beograda Severna tangenta 4.570 h 2012-2015
‣   Angažovanje Buldozera CAT D8 (3 kom D8H, 1 kom D8N) na igradnji obilaznice oko Beograda Severna tangenta 13.900 h 2012-2015
‣   Angažovanje bagera točkaša na izgradnji obilaznice oko Beograda Severna tangenta 5.840 h 2014-2015
‣   Angažovanje grejdera FA FRISCH F145 na izgradnji obilaznice oko Beograda Severna tangenta 580 h 2014
‣   Angažovanje Utovarivača ULT 220CK na obilaznici u Surčinu sektor B1, B2 i B3.1 340 h 2014
‣   Angažovanje bagera točkaša na izgradnji obilaznice oko Beograda Severna tangenta 5.840 h 2014-2015
‣   Zakup cisterne za gorivo 56 autodana 2014

IGM “OPEKA” d.o.o. Smed. Palanka

‣   Iskop, utovar i prevoz opekarske gline 285.000,00 m3 2014-2018

IGM “STRAŽILOVO” Sremski Karlovci

‣   Iskop, utovar i prevoz sirovine (gline i jalovine) na površinskom kopu 470.000,00 m3 2015-2018

A.D. “SREMPUT RUMA”

‣   Prevoz materijala iz iskopa kamionima kiperima 4.600,00 m3 2014-2015

“ENERGOTEHNIKA – JUŽNA BAČKA” d.o.o. Novi Sad (“NIS” A.D. Novi Sad)

‣   Izvođenje građevinskih radova na SMS Bradarac KO Maljurevac 2014
‣   Angažovanje Utovarivača HYUDAI 770-7 na izvođonjeu radova na površinskom kopu PD RB Kolubara 550 h 2014-2015

“PROLINK” d.o.o. STARA PAZOVA (Telekom Srbija A.D.)

‣   Izvođenje radova na iskopu i zatrpavanju rova za optiči kabl 3620 m 2013

ULJARICE Negotin

‣   Prevoz pšenice 12.000,00t 2012-2013

“KOP GRADNJA” D.O.O. Pločica (RUDNIK KOVIN)

‣   Angažovanje Bagera na čišćenju kanala 36.000,00 m3 2013

“FANTINI SCIANATICO” d.o.o. Pogon Mihajlovac

‣   Iskop, utovar i prevoz gline za potrebe ciglane 160.000,00 m3 2012-2013
‣   Prevoz pepela, sitnog uglja, peska, petrolkoksa 16.200,00 m3
‣   Iskop, utovar i prevoz humusa, jalovine i krečnjaka 31.000,00 m3

A.D. “RUDNIK KOVIN” Kovin

‣   Angažovanje Buldozera na izgradnji prilaznih puteva 200h 2012

“GEOMONT” D.O.O. Novi Sad (U.S. Steel Serbia)

‣   Prevoz, relokacija troske za U.S. Steel Serbia 200.000,00t 2011-2012
‣   Angažovanje cisterne za gorivo za dopremu i snabdevanje 2011-2012

A.D. “NAŠA SLOGA” Ciglana u Kovinu

‣   Iskop, utovar i prevoz gline za potrebe ciglane 56.000,00 t 2012

“ITG” d.o.o. Smederevo (U.S. Steel Serbia)

‣   Angažovanje buldozera TG 220B na deponiji negranulisane troske - šljake 500 h 2012

A.D. “KERAMIKA” MLADENOVAC Mladenovac

‣   Mašinski iskop, utovar i prevoz jalovine i gline na površinskom kopu "Košarna" u MZ Stojnik 65.000,00 m3 2012
‣   Angažovanje baegra HYUNDAI R320 NLC na površinskom kopu "Košarna" 560 h 2012
‣   Angažovanje buldozera TG 220B na površinskom kopu "Košarna" 320 h 2012

GP “PLANUM” A.D. ZEMUN

‣   Angažovanje građ. mehanizacije na izvođenju radova na izgradnji autoputa E-75, Koridor 10 i Koridor 11 2011

“HARSCO METALS” d.o.o. – Smederevo

‣   Angažovanje Buldozera 200h 2011

KONTAKT

Smederevska Palanka, 11420
Grčac bb

Telefon: 026 370008
Fax: 026 370008
Email: office.nesam@gmail.com

Matični broj: 20593130
PIB: 106397919
Šifra delatnosti: 4211
Tekući račun: 160-346116-16
Registracija preduzeća kod APR