Nesam Inženjering d.o.o. se bavi izvođenjem radova u niskogradnji, putogradnji, hidrogradnji, zemljanim radovima

Društvo za građevinarstvo i trgovinu Nesam Inženjering d.o.o., osnovano je 2009. godine . U vlasništvu je porodice Mijailović iz Grčca kod Smederevske Palanke, koja se privatnim preduzetništvom bavi još od 1973 godine. Diversifikacijom poslovnih aktivnosti i rastom obima poslovanja, stvoreni su preduslovi da se segment građevinskih usluga niskogradnje izdvoji u posebno privredno društvo Nesam Inženjering.

Društvo za građevinarstvo i trgovinu Nesam Inženjering doo, bavi se sledećim uslugama niskogradnje :

 • Izvođenjem radova u putogradnji
  ( izradom i sanacijom saobraćajnica, platoa, sportskih terena i dr. )
 • Izvođenjem radova u hidrogradnji
  ( regulacija i rekonstrukcija reka i rečnih tokova )
 • Izvođenjem zemljanih radova
  ( iskopom, transportom i ugradnjom )
 • Rušenjem i razbijanjem objekata
 • Izvođenjem grubih građevinskih radova
  uključujući i specijalne radove u niskogradnji

Sve radove izvodimo sopstvenom mehanizacijom koju čine : utovarivači, bageri, buldozeri, damperi, kamioni kiperi, i ostala sredstva. Raspolažemo značajnim ukupnim kapacitetama,sa kojima možete da se upoznate na posebnoj stranici ( Mehanizacija ).

REFERENCE

Klijent Obim Radova Godina

BOREALIS L.A.T. DOO Beograd

‣   Prevoz veštačkog đubriva kamionima kiperima za potrebe naručioca 55.000 t 2020

China Energy Engineering Group Tianjin Electric Power Construction Co. Ltd, Ogranak Beograd

‣   Angažovanje građevinske mehanizacije i vozila na izvođenju radova na izgradnji rudnika Čukaru Peki u Boru 2020

CHINA RAILWAY 21ST BUREAU GROUP CO. LTD ogranak Beograd

‣   Angažovanje građevinske mehanizacije i vozila na izvođenju radova na izgradnji brze pruge Beograd-Stara Pazova 2020
Pogledaj Sve >

KONTAKT

Smederevska Palanka, 11420
Grčac bb

Telefon: 026 370008
Fax: 026 370008
Email: office.nesam@gmail.com

Matični broj: 20593130
PIB: 106397919
Šifra delatnosti: 4211
Tekući račun: 160-346116-16
Registracija preduzeća kod APR